Psalm 122:1
Ik was blij toen de mensen tegen me zeiden:
"Laten we naar het huis van de Heer gaan."

Pastoraat

Wij verlenen pastorale zorg in gevangenissen, ziekenhuizen en verzorgingscentra voor Armeense en Russisch-taligen.

Wij hebben contacten met Gevangeniszorg, Maatschappelijk werk en Vluchtelingenwerk Nederland. Via deze organisaties bereiken wij gevangenen en hun families, asielzoekers en anderen die onze hulp op prijs stellen.

Voor meer info kunt u contact met ons opnemen.