Psalm 122:1
Ik was blij toen de mensen tegen me zeiden:
"Laten we naar het huis van de Heer gaan."

Over ons

“Huis van God” kerk behoort tot de evangelische beweging binnen de protestantse tak van het christendom.

Geschiedenis van “Huis van God”

 

Als Armeniërs en als christenen hebben we zowel een geestelijke (christelijke waarden verspreiden) als een culturele (identiteitsbehoud) missie.

We willen specifiek vermelden dat onze kerk geen nieuwe religieuze beweging is, maar een jonge christelijke kerk met een eeuwenoude boodschap, en volledig gebaseerd is op de tweeduizend jaar oude leer van de Heer Jezus Christus en de apostelen en de orthodox-christelijke theologie.

Zowel met de protestantse kerken in Nederland en België als met de evangelische bewegingen die actief zijn in Europa en Armenië hebben wij warme betrekkingen.

De evangelische kerk “Huis van God” aanvaardt, samen met andere protestantse kerken, het gezag van de hieronder genoemde oecumenische concilies als basis van haar geloofsbelijdenis:

2008
Huis van God

Onze kerkgemeenschap is in 2008 in Utrecht opgericht en in hetzelfde jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

2009
Benoeming tot Voorganger

In 2009 werd Tigran Hayrapetyan benoemd tot voorganger van de kerk door de inzegening van senior pastors Hank Carlsen Raffi Shahverdyan en theoloog Gijs van den Brink.

2015
Uitbreiding naar België

In België in 2015, staatsregistratie ontvangen in 2019.

2019
Arsen Avanesyan

Arsen Avanesyan werd als tweede voorganger benoemd in 2019.