Psalm 122:1
Ik was blij toen de mensen tegen me zeiden:
"Laten we naar het huis van de Heer gaan."

Ons geloof

Omdat we een Armeense en een christen zijn, hebben we beide geestelijk” (christen: waarden verspreiden) en nationale (identiteitsbehoud) missie.
We willen speciaal vermelden dat onze kerk geen nieuwe religieuze beweging is, maar een jonge een christelijke kerk met een eeuwenoude boodschap, en is volledig gebaseerd op de Heer Jezus van de tweeduizend jaar oude leer van Christus en de apostelen op pan-christelijke theologische stellingen. We staan op warme voet met protestants Nederland evangelische kerken die actief zijn in Europa en Armenië met voornaamwoorden.

“Huis van God” evangelische kerk samen met andere protestantse kerken aanvaardt de bovengenoemde oecumenische concilies als basis van haar geloofsbelijdenis

Autoriteit:

I – Eerste Oecumenisch Concilie van Nicea, 325

II – K. Tweede Oecumenisch Concilie van Constantinopel, 381

IV – Concilie van Chalcedon (451)

III – Oecumenisch Concilie van Efeze 431

Evenals de 5 stellingen die door de Reformatie zijn verkondigd;

Alleen de Bijbel

Alleen geloof

Alleen gratie

Alleen Jezus Christus

Godzijdank allen en de Westminster Confessie