Het reddingsplan van God

Wij geloven dat op grond van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis van Golgotha er vergeving is van zonden en verlossing voor allen die zich tot God bekeren. Aan het kruis droeg Jezus als plaatsvervanger voor ieder mens de straf voor de zonde en bewerkte Hij voor iedereen, die in Hem gelooft, verzoening en vrede met God.

Joh. 19:30 - Kol. 1:13,14 - Joh. 1:12, 13 - Joh. 3:16, 36 - Jes. 53:5 - Ef. 2:14-22