Psalm 122:1
Ik was blij toen de mensen tegen me zeiden:
"Laten we naar het huis van de Heer gaan."

Ledenvergadering

De algemene leiding van  ” Huis van God”  wordt gevormd door het team van voorgangers en oudsten. Deze vormen ook het bestuur, dat verantwoordelijk is voor de financiële en juridische gang van zaken.

Het team van oudsten bestaat uit:

Elke maand hebben de leiders van onze kerk een vergadering. Tijdens de vergaderingen worden de dagelijkse zaken besproken.

Drie keer peer jaar hebben we een vergadering die bedoeld voor de leiders van alle diensten. Daar presenteren ze wat ze doen en wat hebben ze nodig om hun bediening effectief en vruchtbaar te maken.

Daarna horen ze een inspirerend en motiverend woord van één van de voorgangers.

Een keer per jaar we hebben algemene ledenvergadering.

Het Oudsten team presenteert wat er het afgelopen jaar in de kerk is gebeurd en wat er volgend jaar gaat gebeuren.

Vervolgens presenteren ze in detail de financiële baten en lasten van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar.