Psalm 122:1
Ik was blij toen de mensen tegen me zeiden:
"Laten we naar het huis van de Heer gaan."

Onze Christelijke identiteit

Visie

Wij willen als kinderwerk van het Evangelische kerk  ‘Huis van God’ een plek zijn waar kinderen zich gezien en geliefd voelen, en vooral met plezier komen. Een plek waar zij verhalen horen over God, Jezus en de Heilige Geest en Hem aanbidden met muziek, dans en gebed. Een plek waar kinderen Gods nabijheid en Zijn liefde zullen ervaren.

 

Missie

Als kinderwerk is het onze missie om kinderen op te leiden en te begeleiden om God te leren kennen en te leren leven zoals God dat van ons vraagt. Dat doen we door bezig te zijn met de Bijbel, die Gods Woord is en de leidraad in ons leven. Uit de Bijbel mogen we God leren kennen als een liefdevolle Vader, die Zijn Zoon voor ons gaf zodat wij een relatie met Hem mogen hebben.

Normen en waarden zoals die ons in Gods Woord zijn gegeven krijgen een duidelijke plaats en worden vertaald in ons gedrag en handelen.

We helpen de kinderen te ontdekken wat Gods plan is met je leven. Hen laten ontdekken waar hun eigen talenten en behoeften liggen, zodat zij deze volop kunnen benutten en inzetten.

Wij geloven in God die elk kind als individu maakte en zo naar ons kijkt. Gods liefde voor het kind geven wij handen en voeten door onze leerlingen vertrouwen en liefde te geven en veiligheid te bieden. Ieder kind is bij ons welkom.