Psalm 122:1
Ik was blij toen de mensen tegen me zeiden:
"Laten we naar het huis van de Heer gaan."

Donatie & Goededoelen

De Bijbel inspireert en motiveert ons om vrijgevig te zijn. Iedere financiële bijdrage wordt gebruikt om de visie en activiteiten van Huis van God te realiseren. 

Onze gemeente helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Armenië en Ukraine voor wie niemand anders zorgt. We werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties.

Onze projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. Wij sturen geen  transporten, we kopen de goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed.

We zetten ons al sinds 2008 in voor de allerarmsten in Armenië en derde landen. Daarnaast geven wij voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel wij een christelijke organisatie is, verlenen wij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.

Het werk dat de kerk doet, wordt mede mogelijk gemaakt door de mensen die zich verbonden voelen met de kerk, met hun inzet en financiële donaties.

Geven

Wil jij financieel je steentje bijdragen aan de projecten Huis van God, dan zijn er  mogelijkheden om te gevevn door het overmaken naar

“ Pinkstergemeente Huis van God”                                                  

  IBAN – NL97 RABO 0106 4968 40 .

 

Is je gift voor een speciaal project, vermeld dit er dan duidelijk bij.

Huis van God is geregistreerd als ANBI. Dit betekent dat je gift aftrekbaar is van de belasting.