Psalm 122:1
Ik was blij toen de mensen tegen me zeiden:
"Laten we naar het huis van de Heer gaan."

ARMEENSE EVANGELISCHE

Huis van God

Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. (Jesaja 56:7)

Wij willen een levende en actieve kerk zijn voor alle volken. Een kerk naar Gods hart waar mensen naar elkaar omzien. Jezus Christus is daarbij ons grote voorbeeld en de bijbel het uitgangspunt. We kennen een aantal gebruiken, die gebaseerd zijn op de Bijbel.

Bedankt dat u de tijd neemt om onze website te bezoeken en te verkennen.

Het is voor ons een grote eer en vreugde om samen met onze Armeens-Russisch-Nederlandstalige broeders en zusters ons christelijk geloof actief uit te leven, ongeacht de situaties, de woonplaats en de onvermijdelijke uitdagingen.

Vooral in onze dagen hebben we meer dan behoefte aan spirituele, warme en hechte communicatie, waarvoor de kerk altijd garant heeft gestaan.

Onze missie

Sinds 2007 is onze kerk in de stad Utrecht, Nederland, een oase geworden waar onze langgenoten geestelijk rust kunnen vinden, kunnen groeien in geloof en samen een groot gezin kunnen vormen.

Als leden van Gods familie, harmonieus verenigd als levende stenen, gefundeerd op het evangelie van Jezus Christus en de leer van de apostelen en profeten, worden wij opgebouwd tot een geestelijke tempel, om de goede daden te verkondigen van hem die ons uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaarlijke licht.” (1 Petrus 2:1-10, Efeziërs 2:19-22)

Dankzij de onze trouwe en ervaren herders, ouderlingen en predikanten, blijft onze evangelische gemeenschap trouw aan haar missie en te leven zoals Jezus die de mensen leerde Hem te volgen. 

Ons verlangen is:

  1. Het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus verspreiden in onze omgeving, in ons land en in de hele wereld.
  2. Kerkleden laten groeien in liefde, geloof en kennis van God.
  3. Onze kinderen hun Armeense identiteit laten ontdekken en te leven en te  handelen volgens christelijke waarden en principes.